Andhra Pradesh : Brahmotsavam, Ugadi or the Telugu New Year, Dasara, Sri Rama Navami, Deccan festival, Durga festival.

Arunachal Pradesh : Solung, Losar Festival, Murung, Reh, Mopin, Boori Boot, Monpa festval.

Assam : Ambubasi festival, Bohag Bihu, Baishagu festival, Majuli festival, Dehing Patkai festival, Pragjyothi dance festival.

Bihar : Bihula, Chhath Puja, Madhushravani, Rajgir Dance festival.

Goa : Fontainhas Festival of Art, sunburn festival, Ladainha, Mando Festival, Ghumot fest, Chikalkalo.

Gujarat : Kite Festival, Holi, Modhera Dance Festival, Saptak Music Festival.

Haryana : Baisakhi festival.

Jammu and Kashmir : Dosmuchey festival, Matho Narang, Gemis Festival, Galdan Namchot.

Jharkhand : Sarhul, Dansi, Karma, Hal Punhya, Rohin, Bandna.

Karnataka : Pattadakal Dance festival, Gudi Padwa.

Kerala : Onam, Nishagandhi festival, vaikathashtami festival.

Madhya Pradesh : Tejaji Fair, Khajuraho festival.

Maharashtra : Kalidas festival, Chikoo Utsav.

Manipur : Yaoshang, Chavang Kut.

Meghalaya : Nongkrem Dance Festival,Wangala Festival, Bob Dylan festival, Ahaia festival.

Mizoram : ChapcharKut Festival

Nagaland : Hornbill Festival, Moatsu festival, Hornbill festival.

Odisha : Konark festival, International sand art festival.

Punjab : Lohri.

Rajasthan : Gangaur Festival, Bundi Utsav, Desert festival, Braj festival, Shekhawati festival, Matasya festival.

Sikkim : Saga Dawa

Tamil Nadu : Pongal, Thaipoosam, Jallikattu festival, Natyanjali festival.

Telangana : Bonalu

Tripura : Kharchi Puja

Uttar Pradesh : Kumbh Mela, Ram Leela.

Uttarakhand : Ganga Dusshera

West Bengal : Durga Puja, Nandikar National Theatre festival.