Jyotirlinga Temples Somnath : Prabhas Patan, near Veraval, Gujarat Mallikarjuna Swamy : Srisailam, Andhra Pradesh Mahakaleshwar : Ujjain, Madhya Pradesh Omkareshwar : near Indore, Madhya Pradesh Kedarnath : Kedarnath, Uttarakhand…
Continue Reading